INSTAGRAM TWITTER FACEBOOK YOUTUBE GOOGLE PLUS PINTEREST ATA'YI ZİYARET

CERRAHİ KLİNİK

Op .Dr. Şaban BEYAZPINAR’ın sağlık sitesi

+90 532 295 12 89

ANASAYFA CERRAHİ ENDOSKOPİ-KOLONOSKOPİ MERAK EDİLENLER İLETİŞİM

Anal - Perianal Abse

Anal bölgedeki bezlerin infeksiyonuna bağlı olarak, anüs ve çevresinde ağrıya ve şişliğe neden olan iltihap birikintilerine anal abse denir. Bu abselerin en sık rastlanan çeşidi perianal abselerdir. Çoğunlukla ağrı ile birlikte kızarıklık ve lokal ısı artışı da bulunur. Anal abseler perianal yerleşimli abselere göre daha derinde yerleşirler ve ilk bakışta tesbit edilemezler. Basit bir bistüri darbesi ile absenin drene edilmesi genellikle tedavide yeterli olur.

Anal abse oluşan hastaların yaklaşık % 50’sinde fistül gelişir. Özellikle müdahale edilmeyen ve kendi haline bırakılarak boşalan anal abselerin çoğu fistülleşir. Böyle olduğunda hastalar sürekli akıntıdan yakınırlar. Zaman zaman akıntının kesildiği dönemlerde ise abseler tekrar tekrar oluşur. Bu durum hastalığın giderek ilerlemesine neden olur. Bu aşamadan sonra ise cerrahi tedavi kaçınılmaz olur.

Anal abselerin nedenleri:

Pek çok farklı nedene bağlı olabilirler. Bunlar:

Belirtileri:

Yüzeyel anal abseler aşağıdaki bulguları verir:

Tanı:

Çoğunlukla tanı hekimin basit bir muayenesi ile konur. Ancak ilerlemiş vakalarda aşağıda durumların sorgulanması gerekir.

Bazı durumlarda kan testleri, Ultrasonografi, BT ve MR gibi ileri tetkikler ile birlikte rektosigmoidoskopi veya kolonoskopi yapılması gerekebilir.

Tedavi:

Kendiliğinden boşalmadan önce acil cerrahi drenaj uygulanarak boşaltılması çok önemlidir. Yüzeyel abselerde genellikle lokal anestezi ve hafif bir uyuşturma yeterli olurken, derin abselerde bazen genel anestezi ve hastaneye yatmayı gerektirebilir.

Cerrahi olarak boşaltılmasına ilave olarak mutlaka antibiyotikler, ağrı kesiciler ve lokal ağrıyı azaltıcı ilaçlar kullanmak gerekir. Özellikle diyabet gibi sistemik bir hastalığı olanlarda mutlaka dikkatli olunmalıdır.

Abse drenajı uygulanan hastaların 4-6 hafta süre ile mutlaka takip edilmeleri gerekir, çünkü bu sürenin sonunda abselerin fistülleşme ihtimali bulunmaktadır.

Ayrıca abse bulunan hastalarda daha önce gelişmiş fistül bulunma olasılığı da gözden kaçırılmamalı ve mümkünse absenin cerrahi tedavisi sırasında fistül de ameliyat edilmelidir.

Cerrahi tedavinin komplikasyonları:

Uygulanan tedavinin boyutuna ve hastanın ameliyat sonrası tedavilerinde gösterdiği özene bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar gelişebilir. Bunlar:

© 1997 - 2017 CERRAHİ KLİNİK Her hakkı saklıdır.

DesignED by Şaban BEYAZPINAR M.D.